Cookie policy

Tyto Zásady používání souborů cookie upravují používání souborů cookie, pluginů sociálních médií a dalších podobných technologií používaných církví Scientology v rámci vaší návštěvy našich webových stránek www.newerapub.com (dále: „webové stránky“). Další informace o tom, co jsou soubory cookie a pluginy sociálních médií, naleznete v článku 2.

Pokračováním v používání našeho webu poté, co jste byli informováni o našem používání souborů cookie a pluginů sociálních médií, potvrzujete, že jste si přečetli všechny informace o tomto používání a že s tímto používáním jednoznačně souhlasíte, jak je uvedeno v těchto Zásadách používání souborů cookie níže.

Pokud chcete více (obecných) informací o jiných způsobech zpracovávání vašich osobních údajů než prostřednictvím souborů cookie a pluginů sociálních médií, a to i v souvislosti s vaší komunikací s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a sociálních sítí nebo v souvislosti s vaší objednávkou, popř. nákupu, žádáme vás, abyste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů.

 1. KDO JSME?

  1. Vaše osobní údaje zpracovává Church of Scientology International se sídlem 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Spojené státy americké (dále: „CSI“, „my“, „nás“, „naše“) na základě platných právních předpisů o ochraně údajů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@scientology.net.
  2. Pokud se v těchto Zásadách používání souborů cookie odkazuje na zákony nebo předpisy, jsou bezvýhradně zahrnuty možné změny těchto zákonů nebo předpisů.
  3. Vyhrazujeme si právo změnit a přizpůsobit tyto Zásady používání souborů cookie z naší vlastní iniciativy. V takovém případě vám budou tyto změny a úpravy sděleny prostřednictvím naší webové stránky nejméně dva týdny předtím, než tyto změny a úpravy začnou platit. Jakékoli další používání našich webových stránek bude podléhat změněným Zásadám používání souborů cookie.
 2. CO JSOU SOUBORY COOKIE A PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ?

  1. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku vašeho zařízení a obsahují určité informace nebo osobní údaje.
  2. Pluginy sociálních médií jsou malé součásti softwaru vyvinuté a poskytované poskytovateli služeb sociálních médií (jako je Facebook), které nám umožňují začlenit sociální média do naší webové stránky.
  3. Podobné technologie jsou malé kousky softwaru nebo neviditelné obrázky (jako je Facebook Pixel) vyvinuté a poskytované několika poskytovateli služeb, což nám umožňuje například sledovat konverze nebo lépe cílit naše propagační kampaně.
 3. JAKÉ SOUBORY COOKIE, PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ A PODOBNÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME?

  1. Když navštívíte naše webové stránky, do vašeho zařízení se uloží řada souborů cookie a používáme pluginy sociálních médií. Ty nám obecně umožňují identifikovat vás. Tyto údaje používáme k tomu, abychom získali přehled o tom, jak vy a ostatní používáte naše webové stránky, a to shromažďováním statistických údajů a údajů o používání, což nám umožňuje vylepšovat naše webové stránky, materiály a služby, abychom vám mohli nabídnout lepší uživatelskou zkušenost. Pokud s naším používáním souborů cookie vůbec nesouhlasíte, vizte prosím článek 7.
  2. Můžeme používat následující typy souborů cookie:

   • Nezbytně nutné soubory cookie, které jsou vyžadovány pro provoz našich webových stránek;
   • Funkční soubory cookie, které se používají k tomu, abychom vás poznali, když se vrátíte na naše webové stránky;
   • Soubory cookie zvyšující výkon, které se používají k rozpoznání a počítání počtu návštěvníků našich webových stránek a k analýze toho, jak se návštěvníci pohybují na našich webových stránkách;
   • Propagační soubory cookie, které se používají k zaznamenání vaší návštěvy na našem webu, stránek, které jste navštívili, a odkazů, na které jste klikli.
  3. Naše webové stránky používají Google Analytics. Tato služba webové analýzy, poskytovaná společností Google Inc., používá analytické soubory cookie. Tato služba nám pomáhá shromažďovat a analyzovat informace o návštěvnících (jako je používání prohlížeče, počty nových návštěvníků, reakce na marketingové aktivity a časy prohlížení), abychom zlepšili naše webové stránky a vaši zkušenost, a aby byly naše marketingové kampaně relevantní.

   Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie Google Analytics o vašem používání našich webových stránek jsou odesílány a ukládány společností Google spolu s vaší IP adresou. Google může tyto informace použít například pro následující účely:

   • poskytování přehledů o reklamních aktivitách inzerentům a webům, které jsou hostiteli propagačních informací, a zajištění, že majitelé takových webových stránek budou placeni;
   • odhalování podvodů a dalších bezpečnostních rizik a bojování proti nim, aby ochránili uživatele a partnery;
   • plnění zákonných povinností;
   • vylepšování materiálů;
   • pomoci vlastníkům webových stránek a aplikacím používajícím Google Analytics pochopit, jak návštěvníci interagují s jejich weby nebo aplikacemi.

   U všech těchto činností s výjimkou poslední odrážky vystupuje společnost Google jako správce údajů, a zpracování údajů, které shromažďuje o vašem používání webových stránek, probíhá na její odpovědnost. Více informací o používání souborů cookie služby Google Analytics na webových stránkách.

   Můžete však kontrolovat, jaké informace se odesílají společnosti Google, a to následujícími způsoby:

  4. Naše webové stránky mohou používat Facebook Pixel. Toto je neviditelný obrázek, který je obsažen na stránkách našeho webu a který je uložen na serverech společnosti Facebook. Pokaždé, když otevřete stránku našeho webu, kde byl tento pixel obsažen, stáhne se tento pixel do vašeho zařízení z daného serveru společnosti Facebook. Společnosti Facebook jsou poskytovány následující údaje: vaše IP adresa a specifické vlastnosti vašeho zařízení (např. typ, operační systém, konkrétní software a hardware).

   I když tyto informace nemůžeme propojit s vámi osobně, společnost Facebook tak může učinit, pokud máte také Facebook profil. Za tímto účelem vystupuje jako správce údajů společnost Facebook. Zveme vás proto, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook pro více informací o účelech (včetně reklamních účelů), pro které jsou informace shromážděné společností Facebook používány.

   Od společnosti Facebook dostáváme pouze statistické informace, nikoli vaše osobní údaje.

   Pokud si nepřejete dostávat určité propagační informace, můžete upravit své reklamní preference na své personalizované stránce na Facebooku. Nakonec prostřednictvím nastavení svého mobilního zařízení můžete také požádat o to, aby strojové informace nebyly sděleny třetím stranám. Více informací o Facebook Pixel.

  5. V níže uvedené tabulce vám poskytujeme přehled souborů cookie a pluginů sociálních médií, které používáme na našich webových stránkách.
 4. KOMU POSÍLÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Spoléháme se na třetí strany, například:
   • abychom vám poskytli naše webové stránky (např. poskytovatel hostingu); nebo
   • k cílení našich propagačních informací (např. marketingová společnost); nebo
   • při zpracování vaší objednávky (např. přepravní společnost, která vám dodá materiály); nebo
   • zpracování vaší platby (např. poskytovatel platebních služeb nebo agentura provádějící kontrolu transakcí).

   Tyto třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a na základě našeho výslovného písemného pokynu. Rovněž zaručujeme, že všechny tyto třetí strany jsou vybírány s náležitou péčí a zavazují se dodržovat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

  2. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými národními, regionálními nebo místními církvemi církve Scientology, např. s místními církvemi, misemi a společnost zlepšujícími a humanitárními programy. Například můžeme sdílet vaše kontaktní údaje s církví ve vaší oblasti, pokud jste projevili zájem o připojení se k některé organizaci církve Scientology, aby vás mohla kontaktovat. Zajistíme však, že všechny organizace církve Scientology budou náležitě dbát na to, aby veškeré zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s tím, co je stanoveno v těchto Zásadách používání souborů cookie.
  3. Můžeme být ze zákona povinni sdílet vaše osobní údaje s příslušnými donucovacími orgány nebo zástupci, soudními orgány, vládními agenturami nebo orgány, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů, abychom splnili zákonnou povinnost stanovenou v článku 3.
  4. Bez vašeho výslovného souhlasu nezasíláme vaše osobní údaje identifikovatelným způsobem žádné jiné třetí straně než těm, které jsou uvedeny v článcích 1, 4.2, 4.3 a 4.4. Anonymizovaná data však můžeme zasílat jiným organizacím, které mohou tato data používat ke zlepšování materiálů a služeb, jakož i k přizpůsobení marketingu, zobrazování a prodeje těchto materiálů a služeb.
 5. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně USA. Abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje pro účely uvedené v článku 3 výše, můžeme vaše osobní údaje předat také třetím stranám, které je naším jménem zpracovávají mimo EHP. Každý subjekt mimo EHP, který zpracovává vaše osobní údaje, bude povinen dodržovat přiměřené záruky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pro CSI takové záruky vyplývají ze skutečnosti, že jsme přímo vázáni dodržováním právních předpisů EU v rámci ochrany osobních údajů. Pro třetí strany mohou být takové záruky důsledkem:
   • toho, že v zemi příjemce jsou zavedené právní předpisy, které lze považovat za rovnající se ochraně nabízené v rámci EHP; nebo
   • smluvního ujednání mezi námi a tímto subjektem; nebo
   • schváleného certifikačního mechanismu, jako je rozhodnutí EU-US Privacy Shield přijaté Evropskou komisí dne 12. července 2016.
  2. Anonymizovaná a/nebo sloučená data můžeme předávat organizacím mimo EHP. Pokud by k takovému převodu došlo, zajistíme, aby existovala ochranná opatření, která zajistí bezpečnost a integritu vašich údajů a všech práv týkajících se vašich osobních údajů, která můžete uplatňovat na základě příslušných závazných právních předpisů.
 6. JAKÁ ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODRŽUJEME?

  1. Snažíme se zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v článku 3.
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše nebo do doby, než odvoláte souhlas s jejich zpracováním. Vaše odvolání souhlasu může znamenat, že již nebudete moci používat celou naši webovou stránku nebo její část. Vaše osobní údaje odpojíme od vaší totožnosti, pokud již nebudou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše, za předpokladu, že neexistuje jedna z následujících skutečností:
   • převažující zájem CSI nebo jiné třetí strany na tom, aby byly vaše osobní údaje spojené s vaší totožností; nebo
   • právní nebo předpisová povinnost nebo soudní nebo správní příkaz, které nám brání v jejich odpojení od vaší identity.
  3. Chápete, že hlavní účel našeho marketingového úsilí se týká toho, aby naše marketingové materiály byly pro vás co nejvhodnější. Je toho dosaženo tak, že přizpůsobíme váš unikátní profil na základě příslušných informací, a poté tento profil použijeme k tomu, abychom vám poskytovali sdělení, propagační akce, nabídky, zpravodaje a další propagační informace o materiálech a službách, které by vás mohly zajímat.
  4. Přijmeme příslušná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i před náhodnou ztrátou, manipulací nebo zničením. Přístup našich zaměstnanců nebo pracovníků třetích stran bude pouze na základě potřeby tyto údaje znát a bude podléhat přísné povinnosti mlčenlivosti. Chápete však, že bezpečnost a zabezpečení jsou závazky založené na nejlepším úsilí, které nelze nikdy zaručit.
  5. Pokud jste přihlášeni k odběru propagačních informací, jako jsou komunikace, propagační akce, nabídky a zpravodaje, prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů elektronické komunikace mezi osobami, můžete změnit své preference pro přijímání těchto propagačních informací kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v těchto propagačních informacích.
  6. Pokud jste přihlášeni k odběru tištěných propagačních informací, jako jsou časopisy, komunikace, propagační akce, nabídky a zpravodaje, můžete vznést námitku proti přijímání dalších propagačních informací v tištěné podobě zasláním žádosti našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 8 těchto Zásad používání souborů cookie.
 7. CO KDYŽ SI NEPŘEJETE MÍT ŽÁDNÉ SOUBORY COOKIE VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ?

  1. Abyste zabránili ukládání souborů cookie do vašeho zařízení, musíte nakonfigurovat nastavení prohlížeče. Jak upravit tato nastavení, vymazat soubory cookie a odvolat váš souhlas s naším používáním souborů cookie, závisí na prohlížeči, který používáte. Mějte však na paměti, že úprava těchto nastavení nebo smazání souborů cookie může vést k tomu, že některé funkce této webové stránky přestanou správně fungovat. Kliknutím na prohlížeč, který používáte, níže, získáte další informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookie:

 8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  1. Máte právo požadovat přístup ke všem osobním údajům, které o vás zpracováváme. Vyhrazujeme si právo účtovat si přiměřený administrativní poplatek za vícenásobné následné žádosti o přístup, které jsou zjevně podány za účelem obtěžování nebo způsobení újmy. V každé žádosti musí být uvedeno, pro jakou činnost zpracování chcete uplatnit své právo na přístup, a musí být uvedeno, ke kterým kategoriím údajů chcete získat přístup.
  2. Máte právo na opravu, tj. požádat o bezplatnou opravu jakýchkoli osobních údajů, které se vás týkají, a které jsou nepřesné. Pokud odešlete žádost o opravu, je třeba k vaší žádosti přiložit důkaz o chybné povaze údajů, u kterých je oprava požadována.
  3. Máte právo odvolat váš dříve udělený souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.
  4. Máte právo na výmaz, tj. požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud tyto údaje již nejsou vyžadovány s ohledem na účely uvedené v článku 3 výše nebo pokud odvoláte váš souhlas s jejich zpracováním. Musíte však mít na paměti, že žádost o smazání budeme posuzovat podle:
   • našich zájmů a zájmů třetích stran, které mohou převážit nad vašimi zájmy; nebo
   • právních nebo regulačních povinností nebo správních nebo soudních příkazů, které mohou být v rozporu s tímto vymazáním.
  5. Máte právo na omezení místo vymazání, tj. požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v případech, kdy:
   • ověřujeme přesnost vašich osobních údajů; nebo
   • zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s výmazem vašich osobních údajů; nebo
   • požadujete své osobní údaje pro stanovení, výkon nebo obhajobu právního nároku a my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely uvedené v článku 3 výše; nebo
   • ověřujeme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi zájmy, pokud uplatníte vaše právo vznést námitku v souladu s článkem 8.
  6. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v případech, kdy:
   • zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu; a
   • jste schopni prokázat, že existují závažné a oprávněné důvody spojené s vaší konkrétní situací, které takovou námitku opravňují; a
   • naše oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy.

   Pokud se však zamýšlené zpracování kvalifikuje jako přímý marketing, máte právo proti takovému zpracování bezplatně a bezdůvodně vznést námitku.

  7. Máte právo na přenositelnost údajů, tj. získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě s vámi.
  8. Pokud si přejete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více práv uvedených výše, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@scientology.net. E-mail s žádostí o uplatnění práva nebude vykládán jako souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nutné pro vyřízení vaší žádosti. Taková žádost by měla splňovat následující podmínky:
   • jasně uveďte, jaké právo chcete uplatnit; a
   • jasně uveďte důvody pro uplatnění vašeho práva, pokud je to vyžadováno; a
   • vaše žádost by měla být datována a podepsána; a
   • k vaší žádosti by měla být přiložena digitálně naskenovaná kopie vašeho platného průkazu totožnosti, který prokazuje vaši totožnost. Pokud použijete kontaktní formulář, můžeme vás požádat o vaše podepsané potvrzení a doklad totožnosti.

   O obdržení vaší žádosti vás budeme neprodleně informovat. Pokud žádost splňuje výše uvedené podmínky a prokáže se jako platná, vyhovíme jí, jakmile to bude rozumně možné, nejpozději však do třiceti (30) dnů po obdržení vaší žádosti.

   Pokud máte jakékoli stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů námi, můžete se vždy obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na dpo@scientology.net. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů.

DĚKUJEME

Vaše žádost byla přijata. Na vámi zadanou e-mailovou adresu byl odeslán potvrzovací e-mail. Potvrďte přihlášení k odběru klknutím na odkaz, který jsme vám zaslali.

Pokud naše e-maily neuvidíte ve vaší doručené poště, podívejte se do vaší složky se spamem. Pokud vám budou naše e-maily chodit tam, přidejte si e-mailovou adresu, ze které vám budeme zaslat e-maily do vašeho adresáře.