Privacy policy

 1. ROZSAH

  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování vašich osobních údajů v rámci vaší návštěvy jedné z následujících webových stránek: scientology.org, scientology.net, volunteerministers.org, youthforhumanrights.org, cchrint.org, cchr.org, drugfreeworld.org a jakékoli webové stránky, na které jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů zveřejněny (dále jen „webové stránky“), vaší komunikace s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a našich kanálů sociálních médií (jako je Facebook, Twitter a Instagram), vašeho nákupu náboženských materiálů, vaší žádosti o více informací, vaší registrace nebo účasti na akci nebo vašeho daru. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na jakýkoli jiný kontext, kdy nám poskytnete osobní údaje. Pokud se při shromažďování nebo zpracování vašich osobních údajů odkazuje na jiné zásady ochrany osobních údajů, tyto zásady ochrany osobních údajů mají v případě jakéhokoli konfliktu přednost před těmito.
  2. Chcete-li získat více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, pluginů sociálních médií a dalších typů sledovacích technologií, odkazujeme vás na naše Zásady používání souborů cookie.
  3. Pokud chcete více informací o postupu tří poštovních zásilek, doporučujeme vám věnovat zvýšenou pozornost článkům 5.6, 6.1.7 a 9.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tento postup tří poštovních zásilek se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů, když vyplníte jakýkoli formulář, ať už online nebo na papíře, po kterém následují tři poštovní zásilky, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Formulář tří zásilek“).
  4. Tam, kde je v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uveden odkaz na zákony nebo předpisy, jsou bezvýhradně zahrnuty možné změny těchto zákonů nebo předpisů.
  5. Vyhrazujeme si právo změnit a přizpůsobit tyto Zásady ochrany osobních údajů z naší vlastní iniciativy. V takovém případě vám budou tyto změny a úpravy sděleny prostřednictvím našich webových stránek nejméně dva týdny předtím, než tyto změny a úpravy začnou platit. Jakékoli další používání našich webových stránek bude podléhat změněným Zásadám ochrany osobních údajů.
 2. KDO JSME?

  1. Nám, Church of Scientology International („CSI,“ „my,“ „nás,“ „naše“), se sídlem 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Spojené státy americké, záleží na tom vždy chránit vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. CSI má na starosti církevní řízení jednotlivých církví a misí církve Scientology. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e‑mailu na adrese dpo@scientology.net.
  2. Church of Scientology Europe („CSEU“ nebo „Continental Liaison Office“), se sídlem Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánsko, je naše hlavní evropské zařízení, řídící církve a mise církve Scientology v Evropě.
 3. KDO JE CÍRKEV SCIENTOLOGY?

  1. The Church of Scientology („církev“) je uspořádána do církevní struktury spojující a slaďující velké množství různých církevních aktivit. Všechny složky patřící do církevní struktury zahrnuje systém mezinárodního církevního řízení Church of Scientology International prostřednictvím několika Continental Liaison Offices zopovědných za jednotlivé zeměpisné zóny. Tato struktura řízení podporuje, koordinuje a pracuje na zajištění toho, aby duchovní filosofie a technologie Dianetics a Scientology byly k dispozici každému, kdo si je přeje užívat, a aby služby a postupy církve Scientology byly používány přesně tak, jak to L. Ron Hubbard („LRH“), zakladatel církve Scientology, stanovil.
  2. Dále, za účelem realizování vyšších humanitárních cílů církve Scientology, církev podporuje několik společnost zlepšujících kampaní v oblastech morálnosti (Cesta ke štěstí), drogové prevence (Narconon), rehabilitace vězňů (Criminon) a gramotnosti (Aplikovaná scholastika), a také humanitární programy v oblastech duševního zdraví (Občanská komise za lidská práva), všeobecných lidských práv (United for Human Rights) a pomoc při katastrofách (Dobrovolní duchovní). Společnost zlepšující kampaně jsou koordinovány asociací Association for Better Living and Education (ABLE).
  3. IAS (International Association of Scientologists) je oficiální členská organizace církve Scientology. Jejím účelem je sjednotit, prosazovat, podporovat a chránit církev Scientology a Scientologists ve všech částech světa. Díky podpoře jejich členů poskytuje IAS dotace za účelem sponzorování humanitárních a společnost zlepšujících programů podporovaných církví.
  4. The World Institute of Scientology Enterprises (WISE) je mezinárodní členská organizace, jejíž členové používají L. Ron Hubbardovu technologii řízení a přijímají povinnosti a etické zásady spojené s členstvím ve WISE.
 4. KDO ZODPOVÍDÁ ZA VAŠE ÚDAJE?

  1. CSI působí jako správce údajů ve zpracovávání osobních údajů, které poskytnete jednotlivým složkám církevní struktury, např. přímo CSI prostřednictvím některé z našich webových stránek nebo místním církvím a misím.
  2. Místní církve a mise, včetně CSEU, působí jako správce údajů naším jménem.
  3. Vámi poskytnuté osobní údaje v souvislosti se společnost zlepšujícími programy koordinovanými asociací ABLE jsou spravovány asociací ABLE. Pro více informací si prosím přečtěte příslušné zásady ochrany osobních údajů na stránce www.able.org.
  4. Osobní údaje poskytnuté vámi IAS spravuje International Association of Scientologists Administration (IASA). Pro více informací si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů IAS na stránce www.iasmembership.org/about/privacy-notice.html.
  5. Osobní údaje poskytnuté vámi WISE spravuje World Institute of Scientology Enterprises International (WISE International). Pro více informací si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů WISE na stránce www.wise.org/privacy-policy/.
 5. KTERÉ Z VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

  1. Když používáte některé z našich webových stránek nebo kanálů sociálních médií, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
   • Technické informace, jako jsou informace týkající se vašeho zařízení, IP adresy, typu prohlížeče, zeměpisné polohy a operačního systému;
   • Chování při procházení, jako je délka vaší návštěvy, odkazy, na které kliknete, stránky, které navštěvujete, a frekvence, s jakou stránku navštěvujete.
  2. Když s námi komunikujete vyplněním kontaktního formuláře na jedné z našich webových stránek nebo prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu nebo kanálů sociálních médií, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
   • Informace o identitě, které nám poskytnete, jako je vaše křestní jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, společnost, pro kterou pracujete, preference a zájmy;
   • Kontaktní údaje, které nám poskytnete, jako je váš e-mail, adresa, země, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;
   • Obsah komunikace, jako je váš požadavek nebo dotaz;
   • Technické informace o komunikaci, například s kým u nás komunikujete, datum a čas komunikace;
   • Veřejně dostupné informace o vás, jako jsou informace veřejně dostupné na vašem profilu na sociálních médiích;
   • Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete.
  3. Když vyplníte test osobnosti, jako např. Oxford Capacity Analysis (OCA) test, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
   • Informace o identitě, které nám poskytnete, jako je vaše křestní jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, společnost, pro kterou pracujete, preference a zájmy;
   • Kontaktní údaje, které nám poskytnete, jako je váš e-mail, adresa, země, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;
   • Údaje o vaší osobnosti, které můžeme vyvodit z odpovědí, které zadáte na otázky položené během testu osobnosti.
  4. Když se zapíšete na e-kurz, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
   • Informace o identitě, které nám poskytnete, jako je vaše křestní jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, společnost, pro kterou pracujete, preference a zájmy;
   • Kontaktní údaje, které nám poskytnete, jako je váš e-mail, adresa, země, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;
   • Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete, např. vaše odpovědi na zadání.
  5. Když si objednáte nebo zakoupíte materiály, jako je kniha nebo informační sada, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
   • Informace o identitě, které nám poskytnete, jako je vaše křestní jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, společnost, pro kterou pracujete, preference a zájmy;
   • Kontaktní údaje, které nám poskytnete, jako je váš e-mail, adresa, země, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;
   • Údaje o objednávce, jako je název knihy, kterou jste zakoupili;
   • Platební údaje, jako je částka, kterou jste zaplatili za nákup.
  6. Když požádáte o více informací, vyjádříte zájem o církev Scientology, zaregistrujete se na akci nebo se jí zúčastníte, poskytnete dar nebo vyplníte jakýkoli jiný formulář, na který se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů (do míry, do jaké nám je dobrovolně poskytnete):
   • Informace o identitě, které nám poskytnete, jako je vaše křestní jméno a příjmení;
   • Kontaktní údaje, které nám poskytnete, jako je váš e-mail, adresa, země, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu;
   • Informace potřebné k provedení registrace nebo darování, jako jsou informace potřebné k posouzení, zda splňujete kritéria pro účast;
   • Informace o vašem životě, jako je oblast, která vás nejvíce zajímá nebo co byste chtěli ve svém životě nejvíce zlepšit nebo změnit;
   • Informace o vašem vztahu s církví, např. jak jste se o církvi dozvěděli, jak se vám líbily církevní služby nebo program nebo koho byste chtěli pozvat na církevní služby;
   • Platební údaje, jako je částka, kterou jste zaplatili za registraci (v případě daru nebo placené registrace);
   • Vaše fotografie, pokud budete pózovat našemu fotografovi nebo nám k tomu dáte svolení jiným způsobem;
   • Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete, např. vaše zpětná vazba po akci.
  7. Upozorňujeme, že různé výše popsané možnosti mohou platit současně. Pokud například provedete test osobnosti prostřednictvím některé z našich webových stránek, platí oba články 5.1 a 5.3. Většinu vašich osobních údajů získáváme přímo od vás, ale může se stát, že další informace o vašich preferencích a chování při prohlížení obdržíme od partnerů, jako je Google. Pokud požadujete více informací o osobních údajích, které o vás tyto strany zpracovávají a zpřístupňují ostatním, prosíme, abyste se seznámili s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.
 6. PROČ A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. V níže uvedené tabulce vysvětlujeme účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakého právního základu tak činíme. Opíráme se o následující právní základy:
   • Váš souhlas, přičemž jste informováni o tom, co tento souhlas znamená, než svůj souhlas dobrovolně udělíte;
   • Smlouva s vámi, za účelem plnění této smlouvy nebo za účelem provedení kroků před uzavřením smlouvy s vámi;
   • Zákonná povinnost, kterou musíme splnit;
   • Náš oprávněný zájem, jako je neustálé vylepšování našich webových stránek, kanálů sociálních médií, materiálů a služeb, abychom zajistili, že s námi budete mít ty nejlepší možné zkušenosti, abychom je ochránili před zneužitím a nezákonnou činností, abychom je šířili, propagovali a zpřístupnili vám je včetně našich společnost zlepšujících a humanitárních programů.
  2.  ÚČELPRÁVNÍ ZÁKLAD
   1.Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám zasílali propagační informace o našich materiálech a službách, jako jsou komunikace, akce, nabídky a zpravodaje, prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů elektronické komunikace mezi osobami, pokud jste výslovně souhlasili s přijímáním takových propagačních informací.Váš souhlas
   2. V rámci zasílání propagačních informací, jako jsou komunikace, akce, nabídky a zpravodaje, prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů elektronické komunikace mezi osobami, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem shromažďování informací za účelem analýzy našich propagačních informací, jako je například to, ke kterému obsahu v těchto propagačních informacích jste se dostali, nebo na které odkazy v těchto propagačních informacích jste klikli (např. prostřednictvím technologií sledování, jako jsou webové majáky v našich e-mailech). Váš souhlas
   3.Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám vytvořili jedinečný profil, za účelem zlepšení vaší zkušenosti na základě vaší polohy, historie objednávek, vašich preferencí, vašich zájmů, obsahu našich propagačních informací, ke kterému jste přistupovali, a pokud jste provedli test osobnosti, informací o vaší osobnosti, které můžeme odvodit z vašich odpovědí na otázky položené během testu osobnosti.Váš souhlas
   4.Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli zpracovat vaši objednávku a abychom vám mohli dodat materiály nebo informace, které požadujete, nebo abychom vám mohli poskytnout služby, které požadujete.Smlouva s vámi
   5.Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám poskytli personalizovaným a efektivním způsobem materiály, služby nebo informace, které požadujete prostřednictvím jedné z našich webových stránek, e-mailu, telefonu, faxu nebo sociální sítě.Náš oprávněný zájem
   Smlouva s vámi
   6.Vaše osobní údaje zpracováváme:

   • abychom dodrželi zákonné povinnosti které musíme splnit, nebo

   • abychom mohli vyhovět jakékoli opodstatněné žádosti od příslušných donucovacích orgánů nebo zástupců, soudních orgánů, vládních agentur nebo orgánů, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů, nebo

   • abychom předali vaše osobní údaje policii nebo soudním orgánům z naší vlastní iniciativy jako důkaz, nebo pokud máme oprávněné podezření na protiprávní čin nebo trestný čin, který jste spáchali prostřednictvím vašeho používání některé z našich webových stránek, našich kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů.

   Zákonná povinnost
   7. Pokud jste vyplnili formulář tří zásilek, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli zaslat tři poštovní zásilky s informacemi o našich církevních službách a programech podle oblastí vašeho zájmu. Tyto poštovní zásilky však neobdržíte, pokud jste je již obdrželi v minulém roce, ledaže jste tyto poštovní zásilky obdrželi v posledním roce, protože jste vyplnili jiný formulář tří zásilek s jinou církvi. Proti dalšímu přijímání těchto zásilek můžete kdykoli vznést námitku kontaktováním dpo@scientology.net.Náš oprávněný zájem
   8. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám zasílali propagační informace o materiálech nebo službách podobných těm, které jste od nás dříve zakoupili nebo obdrželi, jako jsou komunikace, propagační nabídky a novinky prostřednictvím e-mailu nebo jinými elektronickými komunikačními kanály. Z přijímání takových zpráv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailu nebo můžete kdykoli vznést námitku proti dalšímu přijímání těchto zpráv kontaktováním dpo@scientology.net.Náš oprávněný zájem
   9. Vaše osobní údaje zpracováváme pro jiné marketingové účely, například na papíře nebo prostřednictvím kanálů sociálních médií, abychom vám mohli poskytovat cílené propagační informace, jako jsou komunikace, akce, nabídky a zpravodaje CSI a pozorně zvolených partnerů. Můžeme také zveřejnit vaši fotografii na jedné z našich webových stránek nebo kanálů sociálních médií. Pokud nesouhlasíte, nepózujte prosím našemu fotografovi. Pokud si přejete odstranit fotografii, která již byla zveřejněna, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) zasláním e-mailu na dpo@scientology.net.Náš oprávněný zájem
   10. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provádění statistických analýz, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, propagační informace, materiály a služby nebo vyvíjet nové materiály a služby. Náš oprávněný zájem
   11. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo ochrany oprávněných zájmů třetí strany v případě, že vaše používání některé z našich webových stránek, našich kanálů sociálních médií apod., lze považovat za:

   • porušení jakýchkoli platných podmínek používání jedné z našich webových stránek nebo práv duševního vlastnictví nebo jakýchkoli jiných našich práv nebo práv třetí strany, nebo

   • nebezpečí nebo ohrožení bezpečnosti nebo integrity jedné z našich webových stránek, našich kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů nebo kteréhokoli z našich IT systémů, systémů našich vybraných partnerů nebo třetí strany v důsledku virů, trojských koní, spywaru, malwaru nebo jakékoli jiné formy škodlivého kódu, nebo

   • jakýmkoliv způsobem nenávistné, obscénní, diskriminující, rasistické, pomlouvačné, zlomyslné, zraňující nebo jiným způsobem nevhodné či nezákonné.

   Náš oprávněný zájem
 7. SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Vaše osobní údaje nikdy nezpřístupníme třetím stranám mimo církev Scientology bez vašeho souhlasu nebo jiného zákonného základu, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost. Například, můžeme být odkázáni na poskytovatele služeb ve věcech:
   • poskytování vám našich webových stránek (např. poskytovatel hostingu); nebo
   • zacílení našich propagačních informací (např. marketingová společnost); nebo
   • zpracování vaší objednávky (např. přepravní společnost, která vám dodá materiály); nebo
   • zpracování vaší platby (např. poskytovatel platebních služeb nebo agentura provádějící kontrolu bankovních převodů).

   Tyto třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a na základě našich písemných pokynů. Rovněž zaručujeme, že všechny tyto třetí strany jsou vybírány s náležitou péčí a zavazují se dodržovat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

  2. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny mezi národními, regionálními nebo místními přidruženými organizacemi církve Scientology, např. místní církve, mise a společnost zlepšující a humanitární programy (ABLE – pokud požadujete více informací o osobních údajích, které ABLE zpracovává, žádáme vás, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů: www.able.org. Například, vaše kontaktní údaje můžeme sdílet s církví ve vaší oblasti pokud jste projevili zájem se zapojit do aktivit místní církve, aby vás mohli kontaktovat. Zajistíme však, že všechny organizace církve Scientology budou náležitě dbát na to, aby veškeré zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s tím, co je stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budou rovněž zpracovávány společností CSEU, se sídlem Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánsko, naším hlavním evropským zařízením, které řídí církve a mise církve Scientology v Evropě. CSEU je naše centrální správa pro evropský kontinent.
  3. Pokud se stanete členem International Association of Scientologists (IAS) nebo World Institute of Scientology Enterprises (WISE), tyto přidružené organizace s námi mohou sdílet vaše osobní údaje. Pokud požadujete více informací o osobních údajích, které o vás jako o členovi zpracovávají tyto přidružené organizace, prosíme vás, abyste se seznámili s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.
  4. Můžeme být ze zákona povinni sdílet vaše osobní údaje s příslušnými právně způsobilými donucovacími orgány nebo zástupci, soudními orgány, vládními agenturami nebo orgány, včetně příslušných právně způsobilých orgánů pro ochranu údajů.
  5. Bez vašeho výslovného souhlasu nezasíláme vaše osobní údaje identifikovatelným způsobem žádné jiné třetí straně než těm, které jsou uvedeny v článcích 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4. Anonymizovaná data však můžeme zasílat jiným organizacím, které mohou tato data používat ke zlepšování materiálů a služeb, jakož i k přizpůsobení marketingu, zobrazování a prodeje těchto materiálů a služeb.
 8. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně USA. Abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje pro účely uvedené výše, můžeme vaše osobní údaje předat také třetím stranám, které je naším jménem zpracovávají mimo EHP. Každý subjekt mimo EHP, který zpracovává vaše osobní údaje, bude povinen dodržovat přiměřené záruky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pro CSI takové záruky vyplývají ze skutečnosti, že jsme přímo vázáni dodržováním právních předpisů EU v rámci ochrany osobních údajů. Pro třetí strany mohou být takové záruky důsledkem:
   • toho, že v zemi příjemce jsou zavedené právní předpisy, které lze považovat za rovnající se ochraně nabízené v rámci EHP; nebo
   • smluvního ujednání mezi námi a tímto subjektem; nebo
   • schváleného certifikačního mechanismu, jako je rozhodnutí EU-US Privacy Shield přijaté Evropskou komisí dne 12. července 2016.
  2. Anonymizovaná a/nebo sloučená data můžeme předávat organizacím mimo EHP. Pokud by k takovému převodu došlo, zajistíme, aby existovala ochranná opatření, která zajistí bezpečnost a integritu vašich údajů a všech práv týkajících se vašich osobních údajů, která můžete uplatňovat na základě příslušných závazných právních předpisů.
 9. JAKÁ ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DODRŽUJEME?

  1. Snažíme se zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení výše uvedených účelů.
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů nebo do doby, kdy odvoláte váš souhlas s jejich zpracováním. Vaše odvolání souhlasu může znamenat, že již nemůžete používat celou nebo část jedné z našich webových stránek. Vaše osobní údaje odpojíme od vaší totožnosti, pokud již nebudou potřebné pro účely uvedené výše, za předpokladu, že neexistuje jedna z následujících skutečností:
   • převažující zájem CSI nebo jiné třetí strany na tom, aby byly vaše osobní údaje spojené s vaší totožností; nebo
   • právní nebo předpisová povinnost nebo soudní nebo správní příkaz, které nám brání v jejich odpojení od vaší identity.
  3. Pokud vyplníte formulář pro tři zásilky, vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři pro tři zásilky budou uchovávány pouze po dobu jednoho roku od odeslání třetí zásilky, pokud nám neoznámíte, že máte námitky proti takovému zpracování, kromě případů, kde takové zpracovávání je povoleno nebo vyžadováno zákonem, právní nebo předpisovou povinností nebo soudním nebo správním příkazem. Pokud během této doby uchovávání vyplníte další formulář pro tři zásilky, vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři pro tři zásilky, který jste vyplnili jako druhý, budou uchovány pouze tak dlouho, dokud budou uchovány vaše osobní údaje poskytnuté ve formuláři pro tři zásilky, který jste vyplnili jako první. Pokud se během této doby uchovávání zaregistrujete na církevní služby nebo se přihlásíte jako dobrovolník do společnost zlepšujícího nebo humanitárního programu, osobní údaje, které jste poskytli v souvislosti s touto skutečností, se stanou součástí vašeho osobního záznamu pro takovou službu nebo program a my je můžeme používat pro účely spojené s vaší účastí, v souladu s našimi souvisejícími Zásadami ochrany osobních údajů.
  4. Chápete, že hlavní účel našeho marketingového úsilí se týká toho, aby naše marketingové materiály byly pro vás co nejvhodnější. Je toho dosaženo tak, že přizpůsobíme váš unikátní profil na základě příslušných informací, jak je uvedeno v článku 6 těchto Zásad ochrany osobních údajů, a poté tento profil použijeme k tomu, abychom vám poskytovali sdělení, propagační akce, nabídky, zpravodaje a další propagační informace o materiálech a službách, které by vás mohly zajímat.
  5. Přijmeme příslušná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i před náhodnou ztrátou, manipulací nebo zničením. Přístup našich zaměstnanců nebo pracovníků třetích stran bude pouze na základě potřeby tyto údaje znát a bude podléhat přísné povinnosti mlčenlivosti. Chápete však, že bezpečnost a zabezpečení jsou závazky založené na nejlepším úsilí, které nelze nikdy zaručit.
  6. Pokud jste přihlášeni k odběru propagačních informací, jako jsou komunikace, propagační akce, nabídky a zpravodaje, prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů elektronické komunikace mezi osobami, můžete změnit své preference pro přijímání těchto propagačních informací kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v těchto propagačních informacích.
  7. Pokud jste zaregistrováni k odběru tištěných propagačních informací, jako jsou časopisy, komunikace, propagační akce, nabídky a zpravodaje, můžete vznést námitku proti přijímání dalších propagačních informací v tištěné podobě zasláním žádosti našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 11 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  1. Kdykoli můžete požádat o informace o vašich osobních údajích, opravu, výmaz nebo omezení vašich osobních údajů a můžete vznést námitku proti jejich dalšímu zpracování kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@scientology.net nebo kontaktních údajů uvedených níže.
  2. Přesněji řečeno, máte právo požadovat přístup ke všem osobním údajům, které o vás zpracováváme, což znamená, že máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů. Vyhrazujeme si právo účtovat si přiměřený administrativní poplatek za vícenásobné následné žádosti o přístup, které jsou zjevně podány za účelem obtěžování nebo způsobení újmy. Každá žádost musí upřesnit, ke kterým kategoriím údajů si přejete mít přístup a pro jaké činnosti zpracování.
  3. Máte právo na opravu, tj. požádat o bezplatnou opravu jakýchkoli osobních údajů, které se vás týkají, a které jsou nepřesné. Pokud odešlete žádost o opravu, je třeba k vaší žádosti přiložit důkaz o chybné povaze údajů, u kterých je oprava požadována.
  4. Máte právo odvolat váš dříve udělený souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.
  5. Máte právo na výmaz, tj. požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud tyto údaje již nejsou vyžadovány s ohledem na výše uvedené účely nebo pokud odvoláte váš souhlas s jejich zpracováním. Musíte však mít na paměti, že žádost o smazání budeme posuzovat podle:
   • našich zájmů a zájmů třetích stran, které mohou převážit nad vašimi zájmy; nebo
   • právních nebo regulačních povinností nebo správních nebo soudních příkazů, které mohou být v rozporu s tímto vymazáním.
  6. Máte právo na omezení místo vymazání, tj. požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v případech, kdy:
   • ověřujeme přesnost vašich osobních údajů; nebo
   • zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s výmazem vašich osobních údajů; nebo
   • požadujete své osobní údaje pro stanovení, výkon nebo obhajobu právního nároku a my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely uvedené výše; nebo
   • uplatníte vaše právo vznést námitku a my poté ověřujeme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi zájmy (vizte níže).
  7. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, a také v případech, kdy:
   • existují oprávněné důvody spojené s vaší konkrétní situací, které takovou námitku opravňují; a
   • zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a naše oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy.
  8. Máte právo na přenositelnost údajů, tj. získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě s vámi a zpracovávání je prováděno automatizovanými prostředky.
  9. Pokud si přejete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více práv uvedených výše, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@scientology.net. E-mail s žádostí o uplatnění práva nebude vykládán jako souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nutné pro vyřízení vaší žádosti. Taková žádost by měla splňovat následující podmínky:
   • jasně uveďte, jaké právo chcete uplatnit; a
   • jasně uveďte důvody pro uplatnění vašeho práva, pokud je to vyžadováno; a
   • vaše žádost by měla být datována a podepsána; a
   • k vaší žádosti by měla být přiložena digitálně naskenovaná kopie vašeho platného průkazu totožnosti, který prokazuje vaši totožnost. Pokud použijete kontaktní formulář, můžeme vás požádat o vaše podepsané potvrzení a doklad totožnosti.

   O obdržení vaší žádosti vás budeme neprodleně informovat. Pokud žádost splňuje výše uvedené podmínky a prokáže se jako platná, vyhovíme jí, jakmile to bude rozumně možné, nejpozději však do třiceti (30) dnů po obdržení vaší žádosti. Pokud máte jakékoli stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů námi, můžete se vždy obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na dpo@scientology.net. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů (vizte seznam vnitrostátních orgánů na adrese edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 11. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Scientology Continental Liaison Office for Europe (DPO), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Dánsko, nebo zasláním e-mailu na adresu dpo@scientology.net.

DĚKUJEME

Vaše žádost byla přijata. Na vámi zadanou e-mailovou adresu byl odeslán potvrzovací e-mail. Potvrďte přihlášení k odběru klknutím na odkaz, který jsme vám zaslali.

Pokud naše e-maily neuvidíte ve vaší doručené poště, podívejte se do vaší složky se spamem. Pokud vám budou naše e-maily chodit tam, přidejte si e-mailovou adresu, ze které vám budeme zaslat e-maily do vašeho adresáře.