45 DKK

Etika a kondice - brožura

Téměř každý by chtěl zlepšit podmínky ve svém životě. Ale jak to udělat? Co kdyby existovaly přesné vzorce, kterými by se dalo postupovat, aby se zlepšil stav jakékoli stránky vašeho života – vzdělání, manželství nebo kariéry? Ty vzorce existují.
Tato brožura obsahuje nástroje, kterými se životní podmínky dají změnit. Pokud jsou použity přesně, mohou nejen ukončit tíživé životní situace a starosti, ale také povznést váš život na úroveň pohody a úspěchu ve všech stránkách života.

Formát

Brožur