45 DKK

Emocionální tónová škála - brožura

O kolik větší by byla naše šance na úspěch, kdybychom mohli předpovědět, zda se někdo, s kým se setkáme, je čestný nebo ne? Možná používáte těžce získané zkušenosti nebo nasloucháte svým „vnitřním pocitům“ o člověku. Ale v případech, kdy oba tyto způsoby jsou přesné, se tak děje pouze čirou náhodou. Pomocí emocionální tónové škály, která je popsaná v této brožuře, můžete přesně odhadnout chování, reakce a míru čestnosti těch, s nimiž se setkáváte. Naučte se jak s přesností posoudit lidi a zajistit si tak jistější a šťastnější budoucnost.

Formát

Brožur